Job Board

Digital marketing wiz (closed)

Job Description

Every day there are 1000s of people in need of health care. The nurses with low salaries and exhausting work hours that take care of these people are the unseen heroes of our time. As a result the health care staffing industry is booming.

We would like to replace the beaurocratic process of recruitment companies and revolutionize the industry so that nurses get more flexibility, a higher income and the opportunity to work with different hospitals directly without any middleman (staffing agency).

Simply put, we are trying to build the uber of healthcare jobs where every nurse and employer can directly speak with each other.

We have nurses and hospitals saying they are loving our product BUT we don’t have person who can capture an every-day life moment of a nurse and share their story.

Brand is the keyword. We are trying to build the brand for Medpeople from every smiling face of users and potential users and we would like you to help us with that.

As our digital marketing wiz we’ll be working together to build the content, brand and express the experience of our happy users aloud. Taking portrait and interviewing nurses in Stockholm. Fill our instagram with story telling and assist us with our marketing campaigns on social media.

- - -

Varje dag är tusentals människor i behov av vård i Sverige. Sjuksköterskor med låga löner och utmattande arbetstider som tar hand om dessa människor är de osedda hjältarna av vår tid. Som ett resultat av detta går vårdbemanningsbranschen på högvarv.

Vi vill ersätta den byråkratiska processen hos rekryteringsföretagen och revolutionera branschen för att ge sjuksköterskor större flexibilitet och högre inkomst, samtidigt som sjukhusen slipper dyra mellanhänder.

Enkelt uttryckt, vi bygger Uber för vårdjobb där sjuksköterska och uppdragsgivare kommunicerar direkt med varandra.

Vi har sjuksköterskor och vårdgivare som älskar vår produkt, men vi har ingen person som kan fånga det där ögonblicket med en sjuksköterska och dela med sig av en händelse ur dennes vardag.

Varumärket är kärnan i det här praktikuppdraget. Vi vill bygga varumärket för Medpeople och synliggöra glädjen hos våra sjuksköterskor och potentiella användare och vi vill att du hjälper oss.

Med dig som digital marknadsföringswiz kommer vi att arbeta tillsammans för att bygga varumärke, innehåll och framförallt skapa fler nöjda användare. Detta innebär att porträttera och intervjua sjuksköterskor i Stockholm och utifrån detta skapa ett intressant innehåll via storytelling, hjälpa till med marknadsföringskampanjer i våra sociala medier och hjälpa oss att bygga ett starkt varumärke.

About Medpeople

Medpeople is a cloud-based solution for healthcare staffing. Certified doctors and nurses use our app to apply for openings and can start working as consultants without starting a company.

Medpeople cuts out the “middleman” by automating the manual labor done by traditional staffing agencies today. Work history, salary, scheduling and communication are all handled in-app providing a simple overall solution for both healthcare providers and consultants.

www.stockholminnovation.com/sting-bolag