Job Board

Luxor Finans söker rådgivare (closed)

Job Description

Vi söker dig som är intresserad av att få den erfarenhet som krävs för att på sikt bli Försäkringsförmedlare & Investeringsrådgivare.

Till vårt Västeråskontor söker vi nu en person som är affärsmässig, har en passion för finansmarknaden och drivs av att leverera resultat. Du inger förtroende, har en oklanderlig karaktär samt förmågan att skapa och vårda relationer.

Vi erbjuder en kontinuerlig utbildning och ett starkt och engagerat team av målfokuserade medarbetare.

Ur utbildningsinnehållet:

* Försäkringsdiplom LIV/SAK

* LUXOR Certifiering

* Presentations- och Säljteknik

Ett krav för anställning är att du innehar SwedSec- och InsureSeclicens. Om du ej innehar dessa licenser finns möjlighet att i samråd innan anställning genomgå dessa på egen hand där vi tillhandahåller kurslitteratur och skrivningskostnad.

Med SwedSec- och InsureSeclicens, Försäkringsförmedlingsdiplom LIV/SAK, branscherfarenhet och godkänd personlig profil uppfyller du de krav som ställs av branschen och Finansinspektionen för att arbeta med Försäkrings- och Investeringsrådgivning.

Efter avslutat utbildningsprogram övergår din tjänst till licensierad Investeringsrådgivare & Försäkringsförmedlare vilket innebär ett självständigt och fritt arbete som kräver stort engagemang, självdisciplin och professionalitet.

Vår affärsmodell ger dig som framtida rådgivare hos oss mycket goda förutsättningar att uppnå stor kundnöjdhet och långsiktig framgång.

Sänd oss CV och personligt brev och låt oss avgöra om du är rätt person för oss i vår strävan att bli den mest kompletta samarbetspartnern för våra kunder inom pensionsplanering, kapitalplacering samt person- och skadeförsäkring.

LUXOR FINANS är medlem i Svenska Försäkringsförmedlares Förening (SFM) och delägare i Hjerta, den största fristående aktören på den svenska förmedlarmarknaden.

LUXOR FINANS är anslutet till InsureSec AB samt står under tillsyn av Finansinpektionen.

LUXOR FINANS har kontor i Kalmar, Norrköping, Linköping, Jönköping, Västerås och Uddevalla.

Läs mer om LUXOR FINANS på www.luxorfinans.se

Relaterade länkar:

Luxor Finans på Twitter

Luxor Finans på Instagram

Luxor Finans på LinkedIn

About Luxor Finans

LUXOR FINANS är ett rådgivningsföretag inom pensionsplanering, kapitalplacering samt person- och skadeförsäkring. Vårt speciella kunskapsområde är flexibla helhetslösningar för ägarledda bolag och dess ledning.