Job Board

Praktik hos Hungerprojektet (closed)

Job Description

Hungerprojektet söker fyra studenter för praktik med inriktning på kommunikation, insamling och program under HT-18 i Stockholm. Vi söker dig som är självständig, ansvarsfull och kreativ. Vi tror att du brinner för globala frågor och vill vara på en praktikplats där du känner att du gör skillnad. Tillsammans med en handledare sätter du upp mål och fokusuppgifter för din praktikperiod och har regelbundna utvecklingssamtal.

Din praktik ska ingå som en del i en utbildning som berättigar till studiestöd och praktiken ska pågå under minst 20 veckor.

1. Insamling/rapportering kring våra program

Vi söker en praktikant för att jobba med våra program och på vår insamlingsenhet. Om du gillar att tänka till kring rapportering till givare, sälj och paketering av verksamhet är detta någonting för dig. Under handledning kommer du att få jobba mot företag och större institutionella givare med återrapportering av beviljade projekt och bidrag.

2. Sociala medier/kampanjarbete

Vi söker en praktikant för att jobba med vår kommunikationsenhet. Om du är vass med pennan och/eller på grafisk layout är detta något för dig. Under handledning kommer du att få stötta upp vår digitala närvaro på sociala medier genom kampanjer, content och annonseringar.

3. Projektmedarbetare: Style it Forward

Vi söker en praktikant för att jobba med “Style it Forward” ett insamlingsevent till förmån för Hungerprojektet. Detta är något för dig som är intresserad av att jobba med projektledning och marknadsföring. Under handledning får du ansvaret för koordinering och insamling av objekt till event samt leda och driva marknadsföringen.

4. Projektmedarbetare: Den Goda Auktion

Vi söker en praktikant för att jobba med “Den Goda Auktionen” en insamlingskampanj till förmån för Hungerprojektet. Detta är något för dig som är intresserad av att jobba med projektledning och marknadsföring. Under handledning får du ansvaret för koordinering och insamling av objekt till auktionen samt leda och driva marknadsföringen.

Skicka ditt cv och ett personligt brev där du besvarar nedanstående frågor till silvia.ernhagen@hungerprojektet.se

Vi vill ha din ansökan senast torsdagen 12 april 2018.

1. Vilken av praktikplatserna söker du?

2. I vilken egenskap gör du praktik (t.ex. inom universitetsutbildning)?

3. Varför vill du göra praktik hos Hungerprojektet?

4. Vad vill du få ut av din praktik?

5. Vad kan du tillföra Hungerprojektet inom ramen av praktiken?

About Hungerprojektet

Hungerprojektet är en global, ideell organisation som jobbar för att utrota hunger och fattigdom. Med kvinnor i fokus utbildar och stärker vi människor på gräsrotsnivå att skapa långsiktig och hållbar förändring av sina samhällen. Programmen finns i tolv länder i Afrika, Asien och Latinamerika. I Sverige jobbar vi med insamling till de globala programmen och informationsspridning om hunger.