Senior UX

EdAider

Stockholm, Stockholm, Sweden Remote Need to be in the office 2 times/week

Full time

Design

{{field.value|getBooleanValue}}

May 2

Är du vår nya Seniora UX designer?

​​Är du redo för nästa steg i karriären och lockas av tanken av att ansluta till ett agilt, icke-hierarkiskt och medarbetardrivet bolag som med stark passion vill bidra till att stödja lärare och elever? Vi samlas kring en genuin strävan att bidra till en mer välmående, effektiv, inkluderande och adaptiv skola och hyser en stark övertygelse att vi kan lyckas med detta med digital teknologi som utvecklas på rätt sätt - dvs. med stöd i forskning och med slutanvändarna intimt involverade i innovationsarbetet. EdAider växer och söker nu en senior UX designer i Stockholm som med genuin passion och i samarbete med erfarna utvecklare, designers, forskare, produktansvariga och inte minst tillsammans med våra slutanvändare vill bygga den smarta plattform som elever och lärare förtjänar. 

Detta är utmaningen som du inte kan låta bli! 

De flesta utbildningsplattformar och verktyg har inte byggts upp med användarcentrerade metoder, utan har skapats utan att elever, lärare, skolpersonal och föräldrar har varit involverade i innovationsprocessen. Inte heller har plattformarna utvecklats tillsammans med forskare eller med stöd i forskning. Detta har sammantaget resulterat i det stora missnöje som Lärarförbundets undersökning visar att lärare och elever upplever med dagens plattformar. Plattformarna är helt enkelt inte användarvänliga och funktionerna överensstämmer inte fullt ut med de pedagogiska behoven — eftersom användarna själva inte har varit involverade i skapandet av dem. 

Din uppgift blir att hjälpa oss adressera ovan utmaning genom att tillsammans med oss och våra innovationsskolor delta i bygget av en smart pedagogisk plattform för lärande och undervisning som tar sin utgångspunkt i forskning om teknikstött lärande, och som utvecklas tillsammans med användarna. Ett framgångsrikt bygge kräver ett starkt UX arbete och en erfaren designer som är initiativtagande, kan leda och driva designarbetet under hela produktens livscykel, från upptäckt/idéer och forskning, genom implementering, till ständig förbättring av produkten, inkluderat look & feel aspekter av produkten. Du har stark förståelse för samspelet mellan teknik, design och kommunikation, och en passionerad inställning till att designa intuitiva och positiva användarfokuserade upplevelser. Du besitter dessutom den metodologiska verktygslåda som detta kräver: som exempelvis co-design, rapid-prototyping, användartester, data-drivet designarbete, osv. Som person är du en driven team player och har fokus på problemlösning i ditt sätt att arbeta. Du har en passion för att utvecklas, lära dig nya saker och du är inte främmande för att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter till dina kollegor.

Är det här du? 

Nedan är vår önskelista på vår nästa stjärna och den är flexibel om rätt person inte uppfyller samtliga punkter.

 • Minst 5 års arbetserfarenhet som UX designer
 • Genuint intresse för utbildning, lärande och utbildningsteknologi 
 • Erfarenhet och intresse av research för att förstå användaren och dennes behov
 • Erfarenhet/intresse av co-design metoder 
 • Kan ta fram snabba prototyper för test och vidareutveckling
 • Kan ta fram, genomföra och analysera användningstester
 • Förstår hur UX och UI hänger ihop och bidrar till en holistisk användarupplevelse
 • Erfarenhet av user metrics & analytics (data-drivet arbete) 
 • Har några års erfarenhet av att jobba med agila metoder, designsystem och har jobbat i eller nära utvecklingsteam.
 • Vill vara drivande i idé- och konceptutveckling
 • Van att arbeta obehindrat i verktyg som Miro, Figma, Adobe XD, Sketch eller liknande verktyg.
 • En kreativ, ansvarsfull och positiv själ som är motiverad att bidra till vår teamkultur och tillväxt
 • Proaktiv och självständig som kan planera, prioritera och leverera en högkvalitativ UX
 • Intresse och erfarenhet av UI design 
 • Önskvärt men inte nödvändigt om du har lärarbakgrund eller erfarenhet av edtech.

Vi erbjuder: 

 • Flexibelt arbete som maximerar individens och teamets välmående och funktion
 • Generösa villkor för semester 
 • En arbetsplats som är anpassat för föräldraskap 
 • En icke-hierarkisk arbetsplats
 • En energisk startupmiljö
 • En meningsfull mission  


Våra värderingar:

 • Användarcentrerade - Våra användare är i centrum för allt vi gör .
 • Passion för lärande - Vi söker team-medlemmar som stimuleras av lärande och som generöst vill stödja andras lärande.
 • Excellens och ägarskap - Vi vill sträva efter excellens och är ansvarsfulla i allt vi gör.
 • Ett hälsosamt och familjärt team - Vi strävar efter att bryta ned silos, att samarbeta effektivt, må bra tillsammans och i arbetet, samt att fira varandras framgångar.
 • Globalt mindset - Vi värderar olikhet i alla bemärkelser och vår universala likhet.

Är du intresserad av att höra mer?

Om du vill veta mer eller har frågor kring rollen vänligen kontakta Knut Sørli på 0761 622 962 eller över mail på knut@edaider.com

Vi ser fram emot att höra från dig!

Om oss

EdAider är en modern utbildningsplattform som ger lärare och elever kraftfulla verktyg som stödjer den vackra resan med lärande och undervisning.

Företaget grundades 2019 och idag har EdAider växt till ett multidisciplinärt team på 15 personer med olika bakgrund, inklusive forskare, utvecklare, designers, lärare och erfarna produktpersoner. Vi samlas kring en genuin strävan att bidra till en mer välmående, effektiv, inkluderande och adaptiv skola och hyser en stark övertygelse att vi kan lyckas med detta med digital teknologi som utvecklas på rätt sätt - det vill säga med stöd i forskning och med slutanvändarna intimt involverade i innovationsarbetet. Det bör vara rimligt att vi med en sådan metodologi gemensamt kan skapa en i sanning smart pedagogisk plattform för lärande och undervisning.


You must be logged in to to apply to this job.

{{notification.msg}}